Mitts & Co

Asianajotoimisto-Advokatbyrå-Attorneys

Mångsidigt juridiskt kunnande

Advokatbyrå Mitts & Co Ab är en expertorganisation som verkar i Helsingfors absoluta centrum. Vi betjänar våra klienter på finska, svenska och engelska.

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER TILL FÖRETAG

Inom affärsjuridiken är uppdragen ofta relaterade till skatterätt, företags- arrangemang, anställningsförhållanden, tvistlösning, försäkringar och avtal.

VÅRA TJÄNSTER TILL PRIVATPERSONER

Privatpersoner rådfrågar oss vanligen i frågor som gäller beskattning, arbetsrätt, familje- och arvsrätt samt tvistlösning.

Vi eftersträvar långa klientförhållanden och god insikt i våra klienters affärsverksamhet,

vardagliga utmaningar och verksamhetsmiljö

 

Vi erbjuder våra klienter:

Gediget juridiskt och ekonomiskt kunnande

Förhandlingsvana och språklig kompetens

Snabba och kostnadseffektiva samt

rättvisa och riskfria lösningar

Visioner, empati och fantasi

 

.

 

Finlands Advokatförbund övervakar vår byrås verksamhet. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och iaktta god advokatsed. Reglerna om god advokatsed och övriga bestämmelser som gäller advokater finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor: www.asianajajaliitto.fi

Hämta dataskyddsbeskrivningen: