MEDARBETARE

LENA MITTS

Advokat, vicehäradshövding 

Lena har verkat som advokat sedan år 1993. Hon betjänar finska och utländska företag långsiktigt och heltäckande med tonvikt på avtal, försäkringar, företagsarrangemang, arbetsförhållanden och tvistlösning. Lena fungerar som av domstolen utsedd skiftesman i dödsbon och avvittringar och betjänar privatpersoner i frågor som gäller beskattning, arvsplanering, bostads- och fastighetsffärer och tvistlösning.

Språk: svenska, finska, engelska

lena.mitts(at)mittslaw.fi
+358 9 669 388, mobile: + 358 50 556 4148

 

JIMMY LINDGREN

Advokat, vicehäradshövding, juris licentiat 

Jimmy har verkat som advokat sedan år 1979 och är specialist i skatterätt. Han betjänar företag i nationell och internationell skatteplanering och företagsarrangemang samt i förvaltningsprocesser. Jimmy fungerar även som rådgivare för privatpersoner i skatteärenden samt arvsplanering.

Språk: svenska, finska, engelska

jimmy.lindgren(at)mittslaw.fi
+358 9 669 391

 

HANNU LAURILA

Advokat, juris magister

Hannu har handhaft advokatuppdrag sedan år 2008. Han är specialist på arbets- och försäkringsrätt och sköter även tullärenden, allmän affärsjuridik och tvistlösning.

Språk: finska, engelska

hannu.laurila(at)mittslaw.fi
+358 9 669 892, mobile: + 358 50321 0277

 

HENRIETTA REMANDER

Juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd, avlagt advokatexamen

Henriettas tyngdpunktsområden är allmän affärsjuridik och företagsarrangemang. Hon betjänar privatpersoner i ärenden som gäller beskattning samt arvs- och familjerätt.

Språk: finska, engelska, svenska

henrietta.remander(at)mittslaw.fi
+358 9 669 010, mobile: +358 40 044 0088

JANNIE RUSK

Advokat, juris magister

Jannie är specialist på dataskydd (GDPR). Hon betjänar dessutom företag i allmänna affärsjuridiska ärenden och privatpersoner i ärenden som gäller beskattning samt arvs- och familjerätt.

Språk: finska, svenska, engelska.

jannie.rusk(at)mittslaw.fi
+358 9 669 581, mobile +358 50 309 0209

 

HELENE KUNINGAS

Juris magister

Moderskapsledig

TUOMAS TALVITIE

Juris magister, vicehäradshövding 

Tuomas tyngdpunktsområden är rättegångar och insolvensärenden. Han betjänar dessutom våra företagskunder i allmänna affärsjuridiska ärenden. 

Språk: finska, engelska

tuomas.talvitie(at)mittslaw.fi
mobile: + 358 50368 6398

 

HILLA FÄLT-RENWALL

Byråchef, tradenom

Språk: svenska, finska, engelska

hilla.falt-renwall(at)mittslaw.fi
+358 9 669 895, mobile +358 50 309 0206

FANNY WILHELMSSON 

Assistent

Språk: svenska, finska, engelska

fanny.wilhelmsson(at)mittslaw.fi
+358 9 669 894

LUCA

Head of Happiness